Algemene voorwaarden

Metaalunievoorwaarden

1 januari 2014

Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter grif e van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014.

Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

© Koninklijke Metaalunie

De voorwaarden van de metaalunie zijn hier te downloaden.