Certificeringen en certificaten

Elk fabricageproces, dat in Europa plaats vindt, moet per definitie van hoge kwaliteit zijn. Conform specificaties, afspraken en uiteraard op tijd. Dat is een van de voorwaarden voor een succesvolle en gezonde onderneming.

West End Machinefabriek vormt daarop geen uitzondering. Onze processen worden daarom periodiek getoetst en gecontroleerd door de daarvoor bevoegde instanties voor onder meer de volgende certificeringen

Certificering

ISO 1090: 1 (lasconstructies)
ISO 1090: 2
ISO 1090: 3
ISO 3824-2 (lasproces)
ISO 9001:2008
VCA**