Maatschappij verbeterend ondernemen

West End staat volop in het economische centrum van de randstad

Maatschappij Verbeterend Ondernemen

Als familiebedrijf, waar inmiddels de 3e generatie bij betrokken is, beseffen we ons dat continuïteit en flexibiliteit circulair is. Beide eigenschappen bieden namelijk een unieke wisselwerking waarmee we onze klanten ondersteunen.

Ons hoogwaardig werk en de nauwe samenwerking met klanten en leveranciers vormt de basis voor een uitgebreide kennis en ervaringsstroom, waarmee we onder andere overheden kunnen adviseren bij scholing en economische vraagstukken.

Ook door onze betrokkenheid en actieve medewerking aan lesprogramma’s, enthousiasmeren we jonge mensen voor technische vakken. Met de passie en trots, waarmee West End onze klanten helpt te innoveren, kunnen we niet alleen onze toekomst zeker stellen, maar ook die van anderen.

West End zet zich ook in voor de promotie van meisjes in de techniek, en faciliteert opdrachten van technisch middelbaar onderwijs van Technasia en MBO / VMBO opleidingen.

Voor West End is onze betrokkenheid bij de Bollenstreek van groot belang. Het is een wisselwerking; die het ons mogelijk maakt internationaal aan de weg te timmeren.

 

“Al 25 jaar voordat het een hype werd, was West End al internationaal gecertificeerd voor milieu vriendelijk ontwerpen en fabriceren ten behoeven van de proces-industrie.”

Duurzaamheid

West End hecht veel waarde aan optimale maatwerkoplossingen voor onze klanten en omarmt daarbij het toepassen van nieuwe technologieën. Ook technologische ontwikkelingen op het vlak van afvalstromen en duurzame productietechnologieën vallen daaronder. Bij West End scheiden we zorgvuldig verschillende afvalstromen voor papier, karton, hout, aluminium, staal, roestvast staal, olie en verf. Door slim om te gaan met materialen, vanaf de detail-engineering, tijdens de fabricage en tot de inzameling van restmateriaal toe, kan veel bespaard worden.

West End investeert in een beter milieu door steeds schonere productiemiddelen te gebruiken.
Een voorbeeld hiervan is het energie- en stofarm ijsstralen van aluminium constructies voor de luchtvaart.

Hierdoor zijn we meerdere malen genomineerd voor regionale MVO- en duurzaamheidsprijzen.


Sponsoring

West End is nauw verbonden met de Duin- en Bollenstreek. We sponsoren talloze initiatieven gerelateerd aan de thema’s onderwijs, sport, jongeren en gehandicapten. Veelal vindt deze sponsoring plaats middels het leveren van speciale hardware.

Op landelijk en internationaal niveau zijn we trotse sponsor van baanbrekende en milieuvriendelijke projecten van de TU Delft. Het bekendste voorbeeld is wellicht de zonne-auto van het Nuon Solar Team. Bijzonder trots zijn we op onze nauwe samenwerking met Team Forze. Dit studententeam ontwikkelt een door waterstof aangedreven racewagen, die de strijd met door fossiele brandstoffen aangedreven race-auto’s aangaat.

 

Door preventief onderhoud en interne revisie van ons machinepark is West End innovator als duurzame machinefabriek.

Voor West End is onze betrokkenheid bij de Bollenstreek van groot belang.

Het is een wisselwerking; die het ons mogelijk maakt internationaal aan de weg te timmeren.