Logo West End

Maatschappij verbeterend ondernemen

West End staat volop in het economische centrum van de randstad

Maatschappij Verbeterend Ondernemen

Als familiebedrijf, waarbij inmiddels de derde generatie betrokken is, weten we dat continuïteit en flexibiliteit circulair is. Dankzij deze eigenschappen kunnen we onze klanten optimaal ondersteunen.

Ons hoogwaardige werk en de nauwe samenwerking met klanten en leveranciers vormen de basis voor een uitgebreide kennis- en ervaringsstroom. Hiermee kunnen we onder andere overheden adviseren bij scholing en economische vraagstukken. Door onze betrokkenheid bij en medewerking aan lesprogramma’s, enthousiasmeren we jonge mensen voor technische vakken. Met passie helpt West End haar klanten te innoveren. Hiermee maken we ook andere bedrijven toekomstbestendig.


West End zet zich ook in voor de promotie van techniek bij meisjes en faciliteert opdrachten van technisch middelbaar onderwijs van Technasia en mbo/vmbo-opleidingen.

Voor West End is onze betrokkenheid bij de Bollenstreek van groot belang. Het is een wisselwerking; die het ons mogelijk maakt internationaal aan de weg te timmeren.

 

Met regelmaat organiseert West End rondleidingen voor klanten en scholen

“Al 25 jaar voordat het een hype werd, was West End al internationaal gecertificeerd voor milieuvriendelijk ontwerpen en fabriceren voor de proces-industrie.”

Duurzaamheid

West End hecht veel waarde aan optimale maatwerkoplossingen voor onze klanten en past daarbij volop nieuwe technologieën toe. Ook technologische ontwikkelingen op het vlak van afvalstromen en duurzame productietechnologieën vallen daaronder. Bij West End scheiden we zorgvuldig verschillende afvalstromen voor papier, karton, hout, aluminium, staal, roestvast staal, olie en verf. Door slim om te gaan met materialen, vanaf de detail-engineering, tijdens de fabricage en tot aan de inzameling van restmateriaal toe, kan veel bespaard worden.


West End investeert in een beter milieu door steeds schonere productiemiddelen te gebruiken. Een voorbeeld hiervan is het energie- en stofarm ijsstralen van aluminium constructies voor de luchtvaart. Hierdoor zijn we meerdere malen genomineerd voor regionale MVO- en duurzaamheidsprijzen.

Sponsoring

West End is nauw verbonden met de Duin- en Bollenstreek. We sponsoren talloze initiatieven gerelateerd aan de thema’s onderwijs, sport, jongeren en gehandicapten. Veelal vindt deze sponsoring plaats door middel van het leveren van speciale hardware.


Op landelijk en internationaal niveau zijn we trotse sponsor van baanbrekende en milieuvriendelijke projecten van de Technische Universiteit Delft. Een bekend voorbeeld is de zonneauto van het Nuon Solar Team. Bijzonder trots zijn we op onze nauwe samenwerking met Team Forze. Dit studententeam ontwikkelt een door waterstof aangedreven racewagen, die de strijd met door fossiele brandstoffen aangedreven raceauto’s aangaat.

Door preventief onderhoud en interne revisie van ons machinepark is West End innovator als duurzame machinefabriek.

Voor West End is onze betrokkenheid bij de Bollenstreek van groot belang.

Het is een wisselwerking die het ons mogelijk maakt internationaal aan de weg te timmeren.