Logo West End

Disclaimer

Website

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website
Machinefabriek West-End BV , hierna te noemen ‘West End Machinefabriek’, besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. West End Machinefabriek wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. West End Machinefabriek behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website
West End Machinefabriek garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. West End Machinefabriek is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. West End Machinefabriek aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen
West End Machinefabriek garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Auteursrecht

Op zowel de teksten, beeldmateriaal, het West End beeldmerk, en de software, rust auteursrecht. Het auteursrecht op deze werken is hetzij eigendom van Machinefabriek West-End BV, of is gelicenseerd aan Machinefabriek West-End BV.

Het is niet toegestaan om delen van - of het geheel van deze auteursrechtelijk beschermde werken te kopiëren, vermenigvuldigen of anderszins te verspreiden, anders noodzakelijk om de website te kunnen bezoeken, zonder uitdrukkelijke toestemming van Machinefabriek West-End BV of de auteursrecht hebbenden.

Meldpunt

Mocht u onverhoopt fouten in de content of in de werking van deze website tegen komen, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen door een email naar ons te sturen. 

Zie ook de privacyverklaring op onze websiteAlle rechten voorbehouden © 2018 Machinefabriek West-End BV