Disclaimer

Website

Toegang tot en gebruik van deze website betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze begrijpt, ermee instemt en eraan gebonden is.

Informatie op deze website

Machinefabriek West-End BV, hierna te noemen ‘West End Machinefabriek’, besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. De getoonde informatie kan echter onjuist of onvolledig zijn. West End Machinefabriek wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze website weergegeven informatie. West End Machinefabriek behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Uitvoering van deze website

West End Machinefabriek garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door middel van elektronische communicatie aangeboden diensten. West End Machinefabriek is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites dienen enkel ter informatie van de gebruiker. West End Machinefabriek aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen

West End Machinefabriek garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Copyright

De teksten, afbeeldingen, het West End logo en de software zijn auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht op deze werken is ofwel eigendom van Machinefabriek West-End BV, ofwel in licentie gegeven aan Machinefabriek West-End BV.

Delen of het geheel van deze auteursrechtelijk beschermde werken mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van Machinefabriek West-End BV of de auteursrechthebbende worden gekopieerd, gereproduceerd of op andere wijze verspreid, anders dan voor zover noodzakelijk om de website te kunnen bezoeken.

Privacy

Hoewel deze website gebruik maakt van cookies om de bezoekers van deze website te registreren, verzamelen wij geen persoonlijke gegevens van de bezoeker. Indien u gebruik maakt van het formulier op deze website, zal de informatie die u invult vertrouwelijk worden behandeld en niet zonder toestemming worden gedeeld met derden of worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, door middel van mailings of nieuwsbrieven.

Contact

Als u fouten ontdekt in de inhoud of werking van deze website, verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen door ons een e-mail te sturen.

Zie ook de privacyverklaring op onze website.