Logo West End

Engineering

West End beschikt al sinds de jaren ’70 over een eigen engineeringsafdeling. In de loop der jaren is de tekenkamer meegegroeid met de technologische ontwikkelingen. Onze engineers voorzien de fabricageafdeling van fabricagetekeningen.

3D-solidmodeling

Met behulp van 3D-modeling in SolidWorks kunnen onze engineers productontwerpen detailleren en gereedmaken voor fabricage. Omdat we iedereen - van management, constructeurs, productieplanners tot de vakmensen op de werkvloer - bij elk project betrekken, kent iedereen de vereiste specificaties.

FEM-analyses

Ook voor de zwaarbelaste componenten in een systeem - FEM (Finite Element Method) -  kunnen we analyses uitvoeren. Bij deze berekeningen over de betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid is onze engineeringsafdeling onze klanten van dienst. De FEM-analyses gebruiken we ook voor de definitieve materiaalkeuze en de detaillering van de productgeometrie 

West End biedt oplossingen voor de revisie van oude, bestaande systemen tot aan de fabricage van nieuwe ‘special hardware’. De ondersteuning van onze engineeringsafdeling voor detail-ontwerp en systeemdocumentatie is daarbij onmisbaar.

Productdocumentatie

Onze engineers blijven gedurende het hele fabricageproces, en vaak ook daarna, betrokken bij de producten die we maken of repareren. Hierbij ontstaat een gedetailleerde productdocumentatie, waarbij wijzigingen voor de fabricage of vanuit de opdrachtgever minutieus worden gedocumenteerd. Dit biedt grote voordelen bij onderhoud, revisie of reparaties in de toekomst.

 

Testen en documentatie

De engineeringsafdeling is nauw betrokken bij onze uitgangskwaliteitscontrole. In onze cleanroom en fabriekshallen zijn we in staat om uiteenlopende Factory Acceptance Testen  (FAT) uit te voeren.

  • Druktesten
  • Belastingtesten
  • Vacuümtesten
  • Lektesten
  • Dry-runs

Voor de kwaliteitscontrole maakt West End ook gebruik van 3D-meettechnieken om de productdocumentatie te kunnen voorzien van 3D-meetrapporten. Dit gebeurt met behulp van een 3D-meetarm. Voor grote frames en installaties kan West End ook optisch 3D-optisch meten

West End machinefabriek engineert voor fabricage

As-built drawings

West End Machinefabriek kan ook ‘as-built drawings’ maken. De wijzigingen in het product ten behoeve van fabricage-efficiëntie worden daarbij bijgewerkt in het CAD-model en de productietekeningen. Op deze wijze is dit in de toekomst eenvoudig te dupliceren.

Built to spec

Op basis van uw eisen en specificaties kan onze engineeringsafdeling het productontwerp detailleren en gereedmaken voor fabricage. Ook voeren onze engineers FEM-berekeningen uit, ter controle van kritische constructie-elementen en de definitieve materiaalkeuze. De samenstellings- en

 

“We moesten in de jaren ’70 ineens een tekenkamer hebben. En voor we het wisten moest het 2D tekenen plaats maken voor 3D engineering.”