West End Academy

Voortdurende sociale verantwoordelijkheid die verbetert

Als familiebedrijf, waar inmiddels ook de derde generatie bij betrokken is, weten we dat continuïteit en flexibiliteit circulaire begrippen zijn. Deze kwaliteiten stellen ons in staat onze klanten optimaal te ondersteunen.

Ons werk van hoge kwaliteit en onze nauwe samenwerking met klanten en leveranciers vormen de basis voor een uitgebreide stroom van kennis en ervaring. We zijn in staat om overheden te adviseren over educatieve en economische vraagstukken.

Dankzij onze betrokkenheid bij en steun aan lesprogramma’s enthousiasmeren we jongeren voor technische vakken. Bij West End helpt onze passie onze klanten om te innoveren. En dat helpt ons om ook andere bedrijven toekomstbestendig te maken.

West End doet ook haar best om techniek onder meisjes te promoten en faciliteert opdrachten in het technisch middelbaar onderwijs aan bèta- en techniekopleidingen en mbo-opleidingen en voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.

Betrokkenheid bij de Bollenstreek is erg belangrijk voor West End. Het is een vorm van interactie die ons in staat stelt om op internationaal niveau vooruitgang te boeken.

Duurzaamheid

West End hecht veel waarde aan optimale maatwerkoplossingen voor onze klanten en gebruikt daarvoor veel nieuwe technologieën. Denk hierbij aan technologische ontwikkelingen met betrekking tot afvalstromen en duurzame productietechnologieën. Bij West End sorteren we de verschillende afvalstromen voor papier, karton, hout, al

25 jaar voordat het een hype werd, had West End al een internationale certificering voor milieuvriendelijk ontwerp en productie voor de verwerkende industrie’.

West End investeert in een beter milieu door altijd schonere productiemiddelen te gebruiken.
Een voorbeeld is het ijsstralen van aluminium constructies voor de lucht- en ruimtevaart: een energiezuinige en stofvrije activiteit. We zijn om deze reden meerdere malen genomineerd voor regionale MVO- en duurzaamheidsprijzen.

Leren en werken

Onze werknemers zijn belangrijk voor ons bedrijf en dat stimuleren we. We zijn er trots op dat we twee werknemers hebben opgeleid tot ingenieur (BEng).West End is een erkend leerbedrijf. We doen ons best om techniek onder meisjes te promoten en ondersteunen middelbare scholen en bèta- en technische hogescholen bij het enthousiasmeren van jongeren voor technische vakken.

Wat we bij West End maken is vaak zo ingewikkeld dat je het op school nooit zult leren. Daarom leiden we onze mensen zelf op: ze leren en werken tegelijk.

Jaarlijks loopt zo’n 15% van de mensen die bij West End werken een (afstudeer)stage of is voor langere tijd aan West End verbonden via een leerbaan. We werken nauw samen met de Leidse Instrumentmakers School (LiS), Regionale Opleidingscentra in Amsterdam en Hoofddorp en KTS (Kennis Transfer Systeem) Voorhout. In 2017 is West End onderdeel geworden van het LiS aerospace cluster.

We delen onze kennis en ervaring in maatwerkoplossingen en productie met universitaire studenten. Dat doen we door innovatieve projecten te sponsoren, zoals de waterstofauto van het Forze-team en de zonneauto van het Nuon Solar Team, beide van de TU Delft.

Wat wij maken is zo ingewikkeld dat je het niet op school leert. Daarom leiden we bij West End onze mensen zelf op, waardoor ze werken en leren tegelijk. Daarom besteden we ook zoveel aandacht aan het interesseren van jonge mensen voor ons vak.

Sponsoring

Dankzij het preventieve onderhoud en het intern opknappen van onze eigen machines loopt West End voorop als duurzame machinefabriek.

West End is nauw verbonden met de Duin- en Bollenstreek: het duin- en bollengebied van Nederland. We sponsoren talloze initiatieven rond de thema’s onderwijs, sport, jongeren en gehandicapten. Onze sponsoring bestaat meestal uit het leveren van speciale hardware.

Op nationaal en internationaal niveau sponsoren we met trots de geavanceerde en milieuvriendelijke projecten van de Technische Universiteit Delft. Een bekend voorbeeld is de zonneauto van het Nuon Solar Team. We zijn vooral trots op onze nauwe samenwerking met Team Forze. Dit studententeam ontwikkelt een raceauto op waterstof die de strijd aan wil gaan met raceauto’s die rijden op fossiele brandstoffen.

West End organiseert tal van open dagen voor basisschoolkinderen en middelbare scholieren. West End wil ons vak promoten: het is een geweldig vak en we hebben de volgende generatie nodig om het met ons voort te zetten.

Wat wij maken is zo ingewikkeld dat je het niet op school leert. Bij West End leiden we onze mensen daarom zelf op, waarbij ze werken en leren tegelijk. Daarom besteden we ook zoveel aandacht aan het interesseren van jonge mensen voor ons vak.